Formålet er at skabe et sted i Nordjylland, hvor man kan mødes og få støtte, rådgivning og netværk efter at have mistet. Dette foregår via mødeaftener med forskellige formål; bl.a. oplysning fra fagpersoner herunder jordemoder, læge, psykolog, præst, sundhedsplejerske, sygedagpengerådgiver eller fagforeninger. Der vil desuden være aftener, hvor vi laver ting sammen, fx gravpynt ved juletid. Der vil være ture ud af huset, hvor vi fx tager i shelters, laver mad over bål, sparker til en bold eller bare nogle går ture.
Formålet er at lave ting i fællesskab med andre, der har mistet for at give plads og rum til samtaler, vidensdeling og ”bare at være” under andre forudsætninger end gruppesamtaler.

Sorg og liv hører under Aalborgprovstiers menighedspleje på lige fod med vågekoner og dementes aflastere, men drives frivilligt af forældre, der har mistet, og uden andre interesser end at støtte de mennesker der måtte have brug for det.